Trải nghiệm quản lý bán hàng trên điện thoại miễn phí với My Choozia

Hiểu rõ những trở ngại ban đầu của công việc bán hàng, Gói Miễn Phí của My Choozia được thiết kế nhằm hỗ trợ những người mới bắt đầu kinh doanh làm quen với việc bán hàng và quản lý bán hàng với chi phí 0 đồng.

Miễn phí hoàn toàn

Không giới hạn thời gian sử dụng.

100 đơn hàng

10 sản phẩm

5 phiếu nhập hàng

Tạo hoá đơn nhanh, dễ dàng

Đồng bộ dữ liệu

Miễn phí hoàn toàn

Không giới hạn thời gian sử dụng.

100 đơn hàng

10 sản phẩm

5 phiếu nhập hàng

Tạo hoá đơn nhanh, dễ dàng

Đồng bộ dữ liệu

Xem chi tiết tính năng