Tạo đơn hàng và vận chuyển

Tạo đơn hàng dễ dàng

Tự động tính toán, cập nhật trực tiếp vào kho hàng, sử dụng thông tin KH đã lưu

Quản lý đơn hàng

Kiểm soát tổng số đơn hàng đơn hàng đã giao, Tổng số tiền đã thu và chưa thu

In hoá đơn chớp nhoáng

Kết nối điện thoại với máy in hoá đơn Bluetooth và in hoá đơn theo nhu cầu, giúp bạn tiết kiệm bộ nhớ điện thoại và dễ dàng quản lý đơn hàng.

Thiết lập khung giờ vận chuyển

Ứng dụng cung cấp các mốc thời gian sẵn giúp bạn dễ dàng thiết lập khung giờ vận chuyển phù hợp với kế hoạch làm việc.

Tôi muốn được tư vấn thêm

Tạo đơn hàng dễ dàng

Tự động tính toán, cập nhật trực tiếp vào kho hàng, sử dụng thông tin KH đã lưu

Quản lý đơn hàng

Kiểm soát tổng số đơn hàng đơn hàng đã giao, Tổng số tiền đã thu và chưa thu

In hoá đơn chớp nhoáng

Kết nối điện thoại với máy in hoá đơn Bluetooth và in hoá đơn theo nhu cầu, giúp bạn tiết kiệm bộ nhớ điện thoại và dễ dàng quản lý đơn hàng.

Thiết lập khung giờ vận chuyển

Ứng dụng cung cấp các mốc thời gian sẵn giúp bạn dễ dàng thiết lập khung giờ vận chuyển phù hợp với kế hoạch làm việc.

Tôi muốn được tư vấn thêm

Theo dõi doanh thu và chi tiêu

Theo dõi báo cáo bán hàng 24/7

Giao diện đơn giản, Thông tin cập nhật liên tục, dễ dàng rà soát lợi nhuận chênh, hiển thị giá nhập và giá bán rõ ràng

Cập nhật doanh số liên tục

Theo dõi các chỉ số quan trọng ngay tại Trang Chủ, dễ dàng nắm bắt thống kê doanh số, đơn hàng, công nợ theo ngày, tuần, tháng,...

Tạo phiếu chi

Ghi chép sổ chi tiêu minh bạch - cụ thể - rõ ràng, cập nhật tự động khi tính lợi nhuận

Tôi muốn được tư vấn thêm

Theo dõi báo cáo bán hàng 24/7

Giao diện đơn giản, Thông tin cập nhật liên tục, dễ dàng rà soát lợi nhuận chênh, hiển thị giá nhập và giá bán rõ ràng

Cập nhật doanh số liên tục

Theo dõi các chỉ số quan trọng ngay tại Trang Chủ, dễ dàng nắm bắt thống kê doanh số, đơn hàng, công nợ theo ngày, tuần, tháng,...

Tạo phiếu chi

Ghi chép sổ chi tiêu minh bạch - cụ thể - rõ ràng, cập nhật tự động khi tính lợi nhuận

Tôi muốn được tư vấn thêm

Quản lý và nhập hàng

Quản lý hàng hoá

Quản lý tất cả sản phẩm đang có sẵn trong kho, hiển thị số lượng còn trong kho, giá bán và số lượng đã bán của mỗi sản phẩm.

Quản lý nhập hàng

Tạo phiếu nhập dễ hơn viết hoá đơn, giao diện tối giản, ghi chú công nợ. Liên kết dữ liệu với các nhà cung cấp

Tôi muốn được tư vấn thêm

Quản lý hàng hoá

Quản lý tất cả sản phẩm đang có sẵn trong kho, hiển thị số lượng còn trong kho, giá bán và số lượng đã bán của mỗi sản phẩm.

Quản lý nhập hàng

Tạo phiếu nhập dễ hơn viết hoá đơn, giao diện tối giản, ghi chú công nợ. Liên kết dữ liệu với các nhà cung cấp

Tôi muốn được tư vấn thêm

Danh bạ bán hàng

Quản lý khách hàng thân thiết

Tự động lưu trữ thông tin của khách hàng; xếp hạng khách hàng dựa theo mức chi tiêu mua hàng giúp dễ dàng nắm bắt các khách hàng tiềm năng nhất.

Quản lý nhà cung cấp

Hiện thị thông tin đầy đủ, rõ ràng; Liên kết với đơn nhập hàng liên quan, hiển thị công nợ, số tiền nhập hàng

Tôi muốn được tư vấn thêm

Quản lý khách hàng thân thiết

Tự động lưu trữ thông tin của khách hàng; xếp hạng khách hàng dựa theo mức chi tiêu mua hàng giúp dễ dàng nắm bắt các khách hàng tiềm năng nhất.

Quản lý nhà cung cấp

Hiện thị thông tin đầy đủ, rõ ràng; Liên kết với đơn nhập hàng liên quan, hiển thị công nợ, số tiền nhập hàng

Tôi muốn được tư vấn thêm